Aktuali informacija DUK
Aktuali informacija DUK

Pranešimas

Šeimyninių bendrabučių skyrimo tvarka
2019 rugpjūčio 11 d.

Šeimyninis bendrabučio kambarys toks, kurio bent du gyventojai yra susiję tarpusavyje santuokiniais ar jiems prilygstančiais ryšiais, arba kuriuose gyvena vaikų, arba giminaičiai.

Kaip gauti vietą šeimyniniame bendrabutyje?
1 žingsnis. Norint gyventi šeimyniniame bendrabučio kambaryje prašymus VGTU Studentų atstovybės vardu ir dokumentų, suteikiančių gauti šeimyninį bendrabutį, kopijas reikia pristatyti VGTU Studentų atstovybės centrinėje būstinėje (Plytinės g. 7A).
2 žingsnis. Prašymus nagrinėja VGTU SA prezidento įgaliota komisija.
3 žingsnis. Iš VGTU Studentų atstovybės gavus atsakymą apie paskirtą vietą šeimyniniame kambaryje, reikia atvykti į VGTU SA Centrinį biurą darbo laiku ir pasiimti šeimyninio bendrabučio skyrimo šaknelę.
4 žingsnis. Su gauta šaknele reikia vykti į VGTU Paslaugų skyrių (Saulėtekio al. 25), sistemose bus patvirtintas kambario gavimas.
5 žingsnis. Vykti į Economus (Saulėtekio al. 25) ir pasirašyti nuomos sutartį (su savimi reikia turėti šeimyninio kambario skyrimo šaknelę ir potvarkį, kurį gausite iš VGTU Paslaugų skyriaus).
6 žingsnis. Nuomos sutarties sudarymui reikia turėti:
• asmens dokumentą;
• dvi foto nuotraukas dokumentams;
• dokumentą, patvirtinantį avansinio mokesčio sumokėjimą
• atsiskaitomąją sąskaitą.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti norint gauti šeimyninį kambarį:
1. Prašymas
2. Paso kopijos
3. Santuokos liudijimo kopija (arba jam prilygstantis dokumentas) (giminaičiams pateikti nereikia)
4. Esant vaikams jų gimimo liudijimo kopijas (tik pagimdžiusioms)
5. Būsimų mamų pažymą apie nėštumą (tik besilaukiančioms vaiko)
6. Raštiški gyventojų sutikimai dėl apgyvendinimo tame pačiame šeimyniniame bendrabučio kambaryje;

Prioriteto balai

Abu sutuoktiniai arba giminaičiai yra VGTU studentai +2
Vienas sutuoktinis arba giminaitis yra VGTU, o kitas kitos Lietuvos valstybinės mokymo įstaigos studentas +1
Vienas sutuoktinis yra VGTU studentas, o kitas bedarbis (turi būti atitinkama pažyma iš darbo biržos arba iš Sodros) 0
Vienas sutuoktinis yra VGTU studentas, o kitas dirbantis (nėra pažymos nei iš darbo biržos (arba Sodros), nei iš mokymo įstaigos) 0
VGTU studentas arba jo sutuoktinis (arba giminaitis) turi vaiką (skaičiuojama kiekvienam vaikui) +1
Vienas iš sutuoktinių ar giminaičių yra našlaitis (skaičiuojama kiekvienam sutuoktiniui ar giminaičiui) +1


Šeimyninių bendrabučių skyrimo tvarka
1. Studentui vietą šeimyniniame bendrabutyje įsakymu skiria VGTU SA prezidentas. Įsakyme nurodomas šeimos (gyventojų) skaičius, jų vardai ir pavardės.
2. Šeimyninių bendrabučių nuomos sutartys sudaromos visam apgyvendinimo laikotarpiui.
3. Gyventojams yra suteikiamas vienas šeimyninio bendrabučio kambarys visam apgyvendinimo laikotarpiui.
4. Studentai, prašymus šeimyniniams bendrabučiams gauti, turi teisę pateikti bet kuriuo studijų laikotarpio metu.
5. Šeimyninį bendrabutį gali gauti giminaičiai.
6. Studentai, prašymus šeimyniniams bendrabučiams gauti, dokumentus pateikia VGTU SA centrinėje būstinėje (Plytinės g. 7A). VGTU SA turi teisę prašyti papildomos informacijos apie prašymus pateikusius asmenis.
7. Norint greičiau gauti vietą šeimyniniame bendrabutyje pageidaujantys asmenys gali pateikti daugiau dokumentų įrodančių jų socialinę padėtį.
8. Gavęs vietą šeimyniniame bendrabutyje, studentas turi apsigyventi joje per 12 darbo dienų. Neapsigyvenęs per nurodytą laiką asmuo, netenka teisės į bendrabutį.
9. Nuomos mokestis šeimyniniuose bendrabučiuose mokamas kas mėnesį.
10. Siekiant išvengti neteisėtos šeimyninių bendrabučių kambarių kaitos, kasmet iki spalio 1 dienos šeimyninio kambario gyventojai privalo atvykti į VGTU SA Centrinį biurą patvirtinti savo sutikimo tęstinumą.
Šeimyninių bendrabučių tvarka parengta remiantis Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendrabučių vietų skirstymo ir skyrimo tvarkos aprašą patvirtintą 2006 m.birelio 23 d. Rektoriaus įsakymas Nr. 415.